Avoimet pestit

Haluatko päästä kehittämään itseäsi huippuporukalla? Mikä juttu kiinnostaa juuri sinua? KuVessa saat muokata pestistä itsesi näköisen ja kokoisen.

Alta löydät listan pesteistä, jotka kaipaavat vielä tekijää. Ota yhteyttä pestijohtajaamme, jos kiinnostuit: karoliina.nurminen[at]partio.fi.

Kuva: Emma Hirsimäki / Kuokkalan Vetehiset

Varainhankintavastaava

Koordinoi ja kehittää lippukunnan varainhankintaa ja ohjaa talkoovastaavia. Voi toimia myös työparina tai työryhmänä.

Tiedottaja

Hoitaa lippukunnan sisäistä ja ulkoista viestintää yhteistyössä lippukunnan johtoviisikon ja muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Pestissä voi toimia myös työparina tai -ryhmänä.

Varastomestari

Vastaa lippukunnan kalustosta ja varastojen siisteydestä, huolehtii lippukunnan kaluston kunnosta, kehittämisestä sekä kalustohankinnoista.

Akela x 2

Aikuinen, joka suunnittelee ja johtaa sudenpentulauman (7-9-vuotiaat) viikkotoimintaa johtajaparin kanssa.

Akelan apulainen

Apuakelana toimiva voi tutustua sudenpenturyhmän toimintaan, myös ilman aiempaa partio- tai ryhmänjohtamiskokemusta.

Sampo

Aikuinen, joka suunnittelee ja johtaa seikkailijajoukkueen (10-12-vuotiaat) viikkotoimintaa johtajaparin kanssa.

Aikuispartio-luotsi

Tukee johtajiemme voimavaroja ja luo mahdollisuuksia johtajahuollon ja aikuispartion toteuttamiseen hauskalla ja mielekkäällä tavalla

Alusvastaavat

  • Scout-jolla Joutsen: Alusvastaava (tai työpari) huolehtii lippukunnan jollan ylläpidosta ja tukee ryhmiä jollailussa.
  • Juggis: Alusvastaava (tai työpari) vastaa lippukunnan perämoottorilla varustetun soutuveneen ylläpidosta ja toimii sillä esim. jollailun tukialuksena.

Alusten kipparit ja förstit

Pestissä pääset vesille koko veneilykauden ajan. Tehtävänä on vastata turvallisesta vesillä liikkumisesta. Jokaisen partioaluksen päällystöltä vaadittavassa ohjaajantodistuksessa edellytetään tehtävästä riippuen veneenohjaaja-, kippari- tai pelastautumiskurssin suorittamista ja vankkaa kokemusta. Tehtäviin koulutetaan kaikkia kiinnostuneita.