kustannukset

Kuokkalan Vetehisissä jäsenmaksu on 90 € vuodessa. Tämä sisältää lippukuntasi eli Kuokkalan Vetehisten, piirisi eli Järvi-Suomen Partiolaisten sekä keskusjärjestösi eli Suomen Partiolaisten jäsenmaksut. Jäsenmaksusta 19€ menee Kuokkalan Vetehisille. Lopuilla jäsenmaksutuloilla piirit ja keskusjärjestö esimerkiksi tuottavat ja kehittävät toiminnan taustalla olevaa partio-ohjelmaa ja toiminnan mahdollistavia palveluita, kuten koulutuksia. Jäsenmaksuun sisältyy myös partiovakuutus.

Tämän lisäksi Kuokkalan Vetehisten aloitusmaksu 20 € maksetaan kerran harrastuksen aloittamisen yhteydessä. Tämä kattaa esimerkiksi uuden partiolaisen huivin, partiomerkkejä sekä sudenpennuille eli 7-9-vuotiaille Sudenpennun jäljet -kirjan. 

Viikonloppuretkille ja purjehduksille on omat maksunsa, jotka kattavat esimerkiksi aluksen polttoainekustannuksia sekä ruoka- ja ohjelmatarvikekuluja. Nämä maksut ovat retken pituudesta riippuen 5-30 € luokkaa. Koulutusten ja isompien leirien hinnat määräytyvät tapauskohtaisesti. Lisäksi retkeilyvarusteiden hankinnasta voi syntyä kuluja, mutta varusteita on mahdollista lainata esimerkiksi kysymällä omalta johtajalta, jotta kaikkea ei tarvitse ostaa uutena. Käytettyjä varusteita voi halutessaan ostaa esimerkiksi nettikirpputoreilta tai lippukunnan omasta WhatsApp-kierrätysryhmästä (linkin ryhmään voi pyytää ryhmänjohtajalta).

Kuva: Kuokkalan Vetehiset / Markus Niemelä

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun jäsenmaksusta. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. 4-6 -vuotiaat perhepartiolaiset, joiden huoltaja tai huoltajat ovat lippukunnan jäseniä, maksavat alennetusta III-jäsenmaksusta Suomen Partiolaisten osuuden, mutta partiopiiri tai Kuokkalan Vetehiset eivät peri heiltä mitään. Perhepartiosta ei peritä maksua 0-3 -vuotiailta. Jos olet jäsenenä useammassa lippukunnassa, jäsenmaksu määräytyy ykköslippukunnan mukaan.

Vapautus jäsenmaksusta voidaan myöntää taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Tällä halutaan mahdollistaa partioharrastus myös vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille.

Lisätietoa jäsenmaksuista ja ohjeet jäsenmaksuvapautuksen hakemiseen: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/